Viborg Rørteknik A/S har stor erfaring med installering og service af naturgasanlæg. Faktisk er vi tildelt titlen, Gasmester, som er en blåstempling på området. At være Gasmester betyder, at vi har indgået samarbejdsaftale med gas-distributionsselskabet, Naturgas Midt-Nord. Det forpligter os bl.a. til ordentligt håndværk og løbende efteruddannelse.

Læs evt. mere på www.gasmester.dk