Med direkte henvisning til Sikkerhedsstyrelsen i Danmark og den uddannelse/efteruddannelse, der her foreskrives for vores branche, ønsker Viborg Rørteknik A/S at kendes som en kvalitets- og ansvarsbevidst virksomhed. En målsætning, vi giver mere slagkraft og forpligtelse gennem følgende uddybning til alle, det måtte vedkomme.

Det er vores kvalitetspolitik og -målsætning

 • At overholde indgåede aftaler
 • At vores kunder føler sig trygge og tilfredse med vores ydelser. Herunder gennemgang af det udførte arbejde, hvor evt. fejl og mangler ikke må tage over tre timer at udbedre
 • At arbejdet udføres efter gældende regler og er håndværksmæssigt korrekt udført
 • At anvendte materialer opfylder såvel bygherrens som myndighedernes krav og er uden fejl
 • At kunne dokumentere virksomhedens kvalitetssikring over for kunder og andre interesserede
 • At forbedre vores ydelser løbende ved brug af kvalitetsstyring
 • At vores kvalitetsstyringssystem løbende vedligeholdes og forbedres med efterfølgende godkendelse og afprøvning af AMU-kontrolinstans
 • At prioritere reklamationer højt og straks træffe aftale om afklaring. Herunder må der max. forekomme én af slagsen årligt
 • At reklamationer besvares inden for to arbejdsdage
 • At medarbejderne opfylder gældende uddannelseskrav inden for afløbsområdet
 • At ajourføre viden og følge med i udviklingen inden for afløbsområdet, både med hensyn til produkter og metoder