I dag er et hus ikke bare et hus. Huset er en udtryksform for den livsstil vi har. Derfor er et tag heller ikke bare et tag eller en tagrende bare en tagrende.

Gamle huse renoveres med omtanke for den sjæl og ånd, som de engang blev bygget i. Nye huse tilføres personlighed gennem arkitektur og materialer.

Viborg Rørteknik A/S har stor erfaring med specialløsninger indenfor inddækninger, sternkanter, tagrender og nedløb i zink og kobber samt tagbelægning i naturskifer.