Fjernvarme er ligesom naturgas et stort centraltstyret varmesystem, der opsamler og distribuerer varmen ud til ejendomme og boliger i et givent geografisk område.

Energikilden til fjernvarmen kommer typisk fra anlæg, der både producerer elektricitet og varme (kraftvarmeværker). Men fjernvarmen kan f.eks. også være spildvarmen fra omkringliggende industrier.

Viborg Rørteknik A/S er en del af Dansk Fjernvarmes Serviceordning. Det er din garanti for professionalisme i alle processer.

Hvad enten det drejer sig om pumpeinstallering, -justering, -reparation, -udskiftning eller rådgivning.