Luft-til-vand er et energi- og miljøvenligt varmesystem, som er et godt alternativ til jordvarme. Varmepumper af typen, "Luft-til-vand", udnytter varmen i luften udenfor til at producere både varme og varmt vand til boligen.

Den eldrevne varmepumpe er todelt med en enhed ude og inde. Udendørsenheden trækker luft ind, mens enheden indendørs typisk er bygget sammen med varmtvandsbeholderen.

Hos Viborg Rørteknik A/S har vi stor erfaring med installering og serviceeftersyn af varmesystemet, Luft-til-vand.