Ventilationsanlæg kan bl.a. være tag-, væg- og boxventilatorer, luftbehandlingsenheder med varmegenvinding og/eller køleanlæg til disse.

Fælles for alle typer er, at de skal sikre et sundt, behageligt og optimalt indeklima. Viborg Rørteknik A/S udfører ventilationsopgaver under overskriften, optimal energiudnyttelse og høj kvalitet i alle opgavefaser.

Dvs. omfattende rådgivning, hvorunder lovgivning på området samt valg af fabrikat sorterer, dimensionering, opsætning og serviceeftersyn.

Vi har gode referencer i boliger, på skoler, institutioner, restauranter, kontorer, forretninger og produktionshaller.

Læs evt. mere om den gældende lovgivning på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk